Oikeudellinen ilmoitus

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

· Henkilöllisyys: DEOLEO GLOBAL S.A.U. · Yrityksen verotunnus: A-88465802 · Virallinen rekisteröity osoite ja rekisteri: Rekisteröity osoite: ctra. N-IV, km 388, Alcolea (Córdoba). Córdoban rekisteri: nide 2 702, sivu 81 ja sivu CO-40600 · Postiosoite: Parque Empresarial Rivas Futura. Calle Marie Curie, 7, 4ª. Edificio Beta 28521 – RIVAS VACIAMADRID (MADRID) · Puhelinnro: (+34) 91 558 95 05

2. Käyttöehtojen hyväksyminen

Kun kolmannet osapuolet käyttävät verkkosivustoa, heitä pidetään Käyttäjinä ja sen katsotaan merkitsevän sitä, että nämä Käyttäjät hyväksyvät täydellisesti kaikki näihin Käyttöehtoihin sisältyvät ehdot. DEOLEO voi tarjota verkkosivustonsa kautta tietoja tuotteista, joihin saatetaan soveltaa niitä koskevia omia erityisehtoja, jotka tapauksesta riippuen voivat korvata, täydentää ja/tai muuttaa näitä ehtoja. Käyttäjän on aina otettava itse selvää näistä ehdoista kussakin yksittäisessä tapauksessa.

3. Käyttöehtojen muutokset

DEOLEO pidättää oikeuden muuttaa, kehittää tai päivittää tämän verkkosivuston Käyttöehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjä on automaattisesti velvollinen noudattamaan Käyttöehtoja, jotka ovat voimassa sillä hetkellä, kun hän saapuu verkkosivustolle, joten hänen tulee lukea nämä käyttöehdot säännöllisesti.

4. Verkkosivuston asianmukainen käyttö

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivustoa, sen sisältöä ja palveluja lain, näiden Käyttöehtojen, yleisen säädyllisyyden ja yleisen järjestyksen mukaisesti. Käyttäjä ei myöskään saa käyttää verkkosivustoa tai sen kautta tarjottuja palveluja sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat laittomia tai näiden Käyttöehtojen vastaisia tai jotka vahingoittavat kolmansien osapuolten etuja tai oikeuksia tai jotka voivat millään tavalla vahingoittaa, poistaa käytöstä tai heikentää verkkosivustoa tai sen palveluja tai estää muita Käyttäjiä käyttämästä verkkosivustoa normaalisti. Käyttäjä myös sitoutuu nimenomaisesti olemaan tuhoamatta, muuttamatta, poistamatta käytöstä tai vahingoittamatta DEOLEON verkkosivustolla olevia tietoja, ohjelmia tai sähköisiä tai muita asiakirjoja millään tavalla. Käyttäjä sitoutuu olemaan estämättä muiden Käyttäjien pääsyä palveluun niiden tietokoneresurssien massiivisella kulutuksella, joiden kautta DEOLEO tarjoaa palveluitaan, ja olemaan toimimatta millään sellaisella tavalla, joka voi vahingoittaa näitä järjestelmiä, keskeyttää niiden toiminnan tai aiheuttaa niissä virheitä. Käyttäjä sitoutuu olemaan ottamatta käyttöön sellaisia ohjelmia, viruksia, makroja, sovelmia, ActiveX-komponentteja tai muita loogisia laitteita tai merkkijonoja, jotka aiheuttavat tai ovat alttiita aiheuttamaan muutoksia DEOLEON tai kolmansien osapuolten tietotekniikkajärjestelmiin.

5. Teollis- ja tekijänoikeudet

DEOLEO tarjoaa verkkosivujensa kautta toimintaansa ja palveluihinsa liittyvää sisältöä pelkästään tiedotustarkoituksessa. DEOLEO ei ole vastuussa sellaisten muiden verkkosivustojen tuotteista, sisällöstä ja palveluista, jotka ovat suoraan tai välillisesti linkitettyjä DEOLEON verkkosivuston kautta, ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai rajoittaa verkkosivustolleen pääsyä tai sen sisältöä, tai näiden poistamiseen, katsoessaan sen tarkoituksenmukaiseksi, eikä ole vastuussa mahdollisista eroavaisuuksista asiakirjojen painettujen versioiden ja niiden sähköisten versioiden välillä.

DEOLEO kieltää kaiken verkkosivujensa sisältöön liittyvän toiminnan, kuten jäljentämisen, kopioinnin, käytön ja kaupallistamisen, ellei tähän ole annettu kirjallista lupaa.

Pääsy tälle sivustolle on käyttäjien yksinomaisella vastuulla. Pääsy tälle verkkosivustolle ja verkkosivuston selaaminen edellyttävät, että käyttäjät hyväksyvät sivuston sisältämät oikeudelliset varoitukset, ehdot ja käyttöehdot ja ovat niistä tietoisia. Tätä verkkosivustoa ei saa muuttaa, muokata tai mukauttaa. DEOLEO kuitenkin pidättää itsellään oikeuden tehdä milloin tahansa tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia ja voi käyttää tätä oikeutta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

6. Sisältö:

DEOLEO tekee parhaansa, jotta tämän verkkosivuston sisällössä ei olisi virheitä. DEOLEO ei ota vastuuta seurauksista, joita saattaa aiheutua tällä verkkosivustolla mahdollisesti näkyvästä kolmansien osapuolten tarjoamasta sisällöstä.

DEOLEO ei takaa keskeytyksetöntä ja virheetöntä pääsyä tälle verkkosivustolle eikä ota tästä asiasta mitään vastuuta. Se ei myöskään takaa, että sisällöt tai ohjelmistot, joihin on pääsy tämän verkkosivuston kautta, ovat virheettömiä eivätkä aiheuta vahinkoa, eikä ota asiasta mitään vastuuta. DEOLEO ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat verkkosivuston käytöstä, virustartunnat mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen. DEOLEO ei ole vastuussa vahingoista, joita käyttäjille voi aiheutua tämän verkkosivuston epäasianmukaisesta käytöstä.

7. Sovellettava lainsäädäntö ja tuomioistuimen toimivalta

Näiden Käyttöehtojen tulkinnasta tai täytäntöönpanosta mahdollisesti aiheutuviin ristiriitaisuuksiin tai valituksiin sovelletaan Espanjan lainsäädäntöä, ja ne kuuluvat Madridin tuomioistuinten toimivaltaan, jollei kuluttajakanteisiin voida soveltaa kuluttajan asuinpaikkaa vastaavaa muuta tuomioistuinta.